KAT KARŞILIĞI ARSA SÖZLEŞMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Kat karşılığı arsa verme işi sık eleyip, ince dokumayı gerektiren hassas ve riskli bir iştir. Müteahhidin kendisine düşen daireleri daha bina yarımken satıp, ortadan kaybolduğu hikâyeleri yaygındır. Unutulmamalıdır ki mahkemedeki davaların büyük bölümü arsa sahibi ile müteahhit arasında çıkan ihtilaflar nedeniyle açılan davalardır. Bu nedenle müteahhidin iyi seçilmesi, daha önce bitirip teslim ettiği işlerin araştırılması, ilk defa müteahhitlik yapana iş verilmemesi gerekir. Büyük müteahhitler veya inşaat firmaları ile çalışmak daima kârlı ve sağlamdır.

Müteahhitle yapılacak sözleşmede binanın, dairelerin, ortak alanların bahçenin her işinin, kullanılacak malzemenin en ince ayrıntısına kadar sözleşmede üşenmeden tek tek yazılaması yararlı olur. İnşaatta kullanılacak malzemeler, kapının kulpuna kadar markalarıyla yazılmalıdır. İnşaata ne zaman başlanılacağı, hangi ay içerisinde hangi aşamaların geçilmesi gerektiği ve işin bitip, binanın teslim süresi yıl, ay, gün olarak yazılmalıdır. Örneğin, ‘’İnşaat 1.1.2007 de başlayacak, Mart–2007 kadar kaba inşaatı bitmiş, duvarları tuğla ile örülmüş, Mayıs 2007 kadar elektrik, su tesisatı döşenmiş, kapı pencereler… Marka… Seri PVC olarak takılmış olacak ve tüm dairelerin iskân belgeleri Ağustos 2007 ye kadar alınmış olacaktır. Eylül 2007 sonunda bahçe düzenlemesi yapılarak arsa sahibine düşen daireler teslim edilecektir. İnşaat sürelerinde aksama ve gecikme olursa arsa sahibi sözleşmeyi tek taraflı feshedebilecek veya geciken her gün için… TL cezai şart talep edebilecektir.’’ Her husus bu şekilde ayrıntılı olarak sözleşmede yazılmalıdır.

Bir plan çizilerek kuzey işareti konarak müteahhide ve arsa sahibine düşecek daire ve dükkânlar tek tek tereddüde yer vermeyecek şekilde gösterilmelidir. Kat irtifakı kurulmuşsa proje üzerinden bu seçim yapılabilir. Müteahhide düşen dairelerin müteahhide devri inşaatın aşamalarına bağlanabilir. Örnek, ‘’2. kat yapıldığında 1 nolu daire, 5. kat yapıldığında 3 nolu daire, iskân belgesi alındığında 7 nolu daire arsa sahibi tarafından müteahhit veya göstereceği kişiye devredilecektir.

‘’ İnşaatlardan genelde konut yerine dükkan almak arsa sahibi için daha kârlı olur. Kât karşılığı inşaat sözleşmesi için bir avukat veya emlak müşavirinden yardım almak en doğrusu olur.